Valgmøde


inviterer til "Alternativt valgmøde".


Retfærdighedslisten er en liste der meget gerne vil tæt på borgerne, derfor arrangerer jeg et åbent valgmøde "ude i naturen".

Vi mødes hos mig på: Engtoften 3, 7330 Brande. Søndag den 15. november kl. 13.30

Mødets overordnede tema: "Lytter vi til borgerne - Vil vi have nærdemokrati?"

Vi skal på valgmødet, gå en tur i nærområdet, og høre/se et eksempel, hvor kommunen på trods af protester/indsigelser har valgt ikke at lytte til borgerne.
Her kan vi så også komme ind på underemnet: "Kan politikerne stole på de budgetter de bliver præsenteret for, eller er der på forhånd regnet med tillægsbevillinger?"

Efter og under gåturen vil vælgerne kunne gå i direkte dialog med byrådskandidaterne.

Nærdemokrati når det er bedst.

De enkelte partier/lister får efter vandringen 3 minutter til at komme med et indlæg.
Stående paneldebat på engen.
Afsluttende oplæg fra partier/lister på 2 minutter.

Det anbefales at klæde sig fornuftigt til udendørsophold.

Vel mødt til alle.

Jan Parsberg Madsen
Retfærdighedslisten